Terveys 2011

Kansallinen tutkimus väestön terveydentilan, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksista

Terveys 2011 on seurantatutkimus, joka perustuu kymmenen vuotta sitten toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen. Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Tutkimuksen tiedonkeruu aloitettiin elokuussa 2011 ja se päättyi kesäkuussa 2012. Tutkimukseen kutsuttiin elossa olevat Terveys 2000 -tutkimukseen 11 vuotta aiemmin kutsutut, väestöä edustavat henkilöt.Vuonna 2011 he olivat vähintään 29-vuotiaita. Lisäksi tutkittiin uusi satunnaisotos 18-28-vuotiaita. Tutkimukseen kuului terveystarkastus, terveyshaastattelu ja kyselylomakkeita.

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tutkimus.

Terveys 2011 on Suomessa ja kansainvälisesti tärkeä väestön hyvinvointitutkimus, joka tarjoaa välttämätöntä ja merkittävää tietoa hyvinvointipolitiikan, palvelujärjestelmän, työelämän ja sosiaaliturvan suunnitteluun, arviointiin ja kehitäämiseen. Tämä suomalaista aikuisväestöä edustava seuranta- ja poikittaistutkimus tarjoaa samalla kertaa sekä ajankohtaisen kuvan väestön terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista että seuranta-asetelmaan perustuvaa tietoa näiden määrittäjistä. Aineistoa analysoimalla on mahdollista saada ainutlaatuista tietoa muun muassa siitä mihin tekijöihin puuttumalla voidaan parantaa väestön työ- ja toimintakykyvä, pidentää työuria ja vähentää hoidon ja hoivan tarvetta.

Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosraportti Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 julkaistiin 21.11.2012 Säätytalolla.
Julkaisu löytyy internetistä osoitteesta:
http://www.julkari.fi/handle/10024/90832 (Julkari | PDF)


Julkaisun voi myös ostaa THL:n kirjakaupasta:


Terveys 2011 -tutkimuksen menetelmäraportti Health 2011 Survey - Methods on julkaistu kesällä 2016.
Julkaisu löytyy Julkarista osoitteesta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-669-8 (5.488Mt | PDF)

[3.8.2016]


Kuva: Riitta Nieminen


Ajankohtaista

20.6.2016
» Tutkimussuunnitelmien käsittelyssä ja aineistojen toimittamisessa tutkijoille on kesätauko 20.6.-1.8.2016.

7.9.2015
» Englanninkieliset lomakkeet julkaistu

10.3.2015
» Datantilauslomakkeita julkaistu

► Toimintakykymittaukset

18.12.2014
» Datantilauslomakkeita julkaistu

► CIDI
► EKG
Linkkejä:

THL

Terveys 2000

UKK-instituutti