Lomakkeet

Mikäli Adobe Acrobat kysyy lisenssistä, valitse Accept.

Haastattelut

T4001 Haastattelu | pdf (1,02 mt)

T4001 Intervju | pdf (879 kt)

T4001 Interview | pdf (618 kt)

T4075 Haastattelu lyhyt (kotikäyntihaastattelu) | pdf (762 kt)

T4077 Puhelinhaastattelu | pdf (353 kt)

T4142 Haastattelu nuoret | pdf (850 kt)

Kyselyt

T4002 Kysely 1 aikuiset | pdf

T4002 Kysely 1 aikuiset | pdf

T4002 Questionnaire 1 | pdf (406kt)

T4002 Kysely 1 nuoret | pdf

T4002 Kysely 1 nuoret | pdf

T4002 Questionnaire 1, young adults | pdf (414kt)

T4003 Kysely 2 aikuiset | pdf

T4003 Kysely 2 aikuiset | pdf

T4003 Questionnaire 2 | pdf (254kt)

T4003 Kysely 2 nuoret | pdf

T4003 Kysely 2 nuoret | pdf

T4003 Questionnaire 2, young adults | pdf (236kt)

T4005 Kysely 3 aikuiset | pdf

T4005 Kysely 3 aikuiset | pdf

T4005 Questionnaire 3 | pdf (237kt)

T4005 Kysely 3 nuoret | pdf

T4005 Kysely 3 nuoret | pdf

T4005 Questionnaire 3, young adults | pdf (168kt)

T4045 Kysely 4 | pdf

T4045 Kysely 4 | pdf

T4045 Questionnaire 4 | pdf (154kt)

T4006 Ravintokysely | pdf

T4006 Ravintokysely | pdf

T4006 Dietary questionnaire | pdf (283kt)

T4007 Kuvion kopiointi | pdf

T4008 Verenpainemittauslomake koti | pdf

T4008 Verenpainemittauslomake koti | pdf

T4008 Blood pressure measurements at home | pdf (27kt)

T4009 Verenpainemittaukset koti ohje | pdf

T4009 Verenpainemittaukset koti ohje | pdf

T4009 Blood pressure measurements at home instructions | pdf (93kt)

T4017 Liikunta | pdf

T4017 Liikunta | pdf

T4017 Sport and exercise questionnaire | pdf (236kt)

T4018 Liikuntapäiväkirja | pdf

T4018 Liikuntapäiväkirja | pdf

T4018 Physical activity diary | pdf (67kt)

T4019 Migreeni | pdf

T4019 Migreeni | pdf

T4019 Migraine | pdf (185kt)

T4095 Terveyskysely | pdf

T4095 Hälsoenkät, ruotsi | pdf

T4095 Health questionnaire | pdf (251kt)

T4140 Terveyskysely, nuoret | pdf

T4140 Hälsoenkät, unga vuxna | pdf

T4140 Health questionnaire, young adults | pdf (242kt)

Muita lomakkeita

T4021 Laboratoriolomake, terveystarkastus | pdf

T4022 Palaute tutkittavalle | pdf

T4022 Palaute tutkittavalle | pdf

T4022 Examinee feedback form | pdf (113kt)

T4023 Mielipidekysely | pdf

T4023B Mielipidekysely, täydentävä tiedonkeruu | pdf

T4024 Suututkimuksen palaute | pdf (26kt)

T4024 Suututkimuksen palaute | pdf (191kt)

T4025 Suututkimuksen lähete | pdf (38kt)

T4027 Lähete lääkäriin | pdf

T4027 Lähete lääkäriin | pdf

T4027 Referral | pdf (75kt)

T4028 Kognitiivinen lisälomake | pdf

T4028 Kognitiivinen lisälomake | pdf

T4043 Todistus tutkimukseen osallistumisesta | pdf

T4043 Todistus tutkimukseen osallistumisesta | pdf

T4043 Certificate of participation in the Health2011 survey | pdf (13kt)

T4050 Suostumus | pdf

T4050 Suostumus | pdf

T4050 Consent | pdf (258kt)

T4052 Tiedote 1 | pdf (458kt)

T4052 Tiedote 1 | pdf (123kt)

T4052 1 Information about Health2011 survey | pdf (301kt)

T4052 Tiedote 2 | pdf (458kt)

T4052 Tiedote 2 | pdf (122kt)

T4052 2 Information about Health2011 survey | pdf (302kt)

T4052 Tiedote 3 | pdf (311kt)

T4052 Tiedote 3 | pdf (95kt)

T4052 3 Information about Health2011 survey | pdf (267kt)

T4052 Tiedote 4 | pdf (458kt)

T4052 Tiedote 4 | pdf (123kt)

T4052 4 Information about Health2011 survey | pdf (301kt)

T4052 Tiedote 5 | pdf (458kt)

T4052 Tiedote 5 | pdf (122kt)

T4052 5 Information about Health2011 survey | pdf (300kt)

T4052 Tiedote 6, kotikäynti | pdf (136kt)

T4052 6 Information about Health2011 survey | pdf (300kt)

T4052 Tiedote 7, täydentävä tiedonkeruu | pdf (136kt)

T4052 7 Information about Health2011 survey | pdf (302kt)

T4054 Terveys 2011 esite | pdf (3,6mt)

T4056 EK suosituskirje | pdf

T4073 Laboratoriolomake, kotikäynti | pdf

T4079 Kotikäynti kirje | pdf (59kt)

T4130 Laboratoriopalautekirje | pdf (111kt)

UKK

T4318 UKK SEULA | pdf

T4319 UKK Palaute | pdf

T4319 UKK Palaute | pdf

T4319 UKK Examinee feedback form | pdf (124kt)

T4318 ja T4319 liikuntatestin blaiselomake | pdf (197kt)

T4320 UKK valmistautumisohje | pdf

T4320 UKK valmistautumisohje | pdf

T4320 UKK Fitness test instructions | pdf (65kt)

T4321 UKK liikuntamittari ohjeet | pdf

T4321 UKK liikuntamittari ohjeet | pdf

T4321 UKK Physical activity meter at home instructions | pdf (59kt)

Toimintakykymittausten tiedonkeruulomakkeet ja ohjeet

T4011 Näkötesti tiedonkeruulomake | pdf (147 kt)

Näkötesti ohje | pdf (62 kt)

T4220 Tasapainotesti tiedonkeruulomake | pdf (21 kt)

Tasapainotesti ohje | pdf (91 kt)

T4230 Tuoliltanousu tiedonkeruulomake | pdf (137 kt)

Tuoliltanousu ohje | pdf (182 kt)

T4260 Cerad tiedonkeruulomake | pdf (22 kt)

Cerad ohje | pdf (24 kt)

T4260 Puristusvoima tiedonkeruulomake | pdf (83 kt)

Puristusvoima ohje | pdf (183 kt)

T4260 Kävelytesti tiedonkeruulomake | pdf (23 kt)

Kävelytesti ohje | pdf (155 kt)

T4280 Niveltoimintatesti tiedonkeruulomake | pdf (23 kt)

Niveltoiminta ohje | pdf (288 kt)

[27.1.2016 - Harri Rissanen]

Ajankohtaista

27.1.2016
» Lisätty ruotsinkielinen haastattelu

13.1.2016
» Lisätty englanninkielinen haastattelu ja muita lomakkeita


Kuva: Mikko Pekkarinen


Linkkejä:

THL

Terveys 2000

UKK-instituutti