Tutkimussuunnitelmat

Terveys 2000 ja Terveys 2011 -tutkimusten tutkimussuunnitelmat. Tiedot on viety PDF-tiedostoihin, joiden alussa on kunkin ryhmän tutkimussuunnitelmista sisällysluettelo.
Kokoomaraportit (yhteiset julkaisut) on kerätty listan alkuun erikseen. Julkaisutieto on merkitty punaisella kyseisen tutkimussuunitelman perään.


Kokoomaraportit

0.1 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY SUOMESSA
[Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 tutkimuksen perustulokset]
Julkaistu:
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002 [pdf]
Aromaa A, Koskinen S, toim.

0.2 HEALTH AND FUNCTIONAL CAPACITY IN FINLAND
[Baseline results of the Health 2000 survey]
Julkaistu:
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B12/2004 [pdf]
Arpo Aromaa and Seppo Koskinen, ed.

0.3 TERVEYS 2000 Menetelmäraportti
[Terveys 2000 -tutkimuksen toteutus, aineisto ja menetelmät]
Julkaistu:
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 6/2005 [pdf]
Sami Heistaro, toim.

0.4 Nuorten aikuisten terveys 2001
[Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset 18-29-vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä]
Julkaistu:
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 7/2005 [pdf]
Seppo Koskinen, Laura Kestilä, Tuija Martelin ja Arpo Aromaa, toim.

0.5 Modelling Survey Participation Processes
Julkaistu:
→ University of Southampton, faculty of law, arts & social sciences, 2006
Johanna Laiho

0.6 Methodology report. Health 2000 Survey
[Health 2000 Survey]
Julkaistu:
Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 26/2008 [pdf]
Sami Heistaro, ed.


Tutkimussuunnitelmat

00 KATO [285kt, pdf]

01 ELINOLOT [522kt, pdf]

02 HENGITYSELIMET, ALLERGIAT JA IHON SAIRAUDET [336kt, pdf]

03 INFEKTIOT [245kt, pdf]

04 LISÄÄNTYMISTERVEYS [532kt, pdf]

05 MIELENTERVEYS [1,09Mt, pdf]

06 PALVELUJEN KÄYTTÖ [444kt, pdf]

07 SUUN TERVEYS [914kt, pdf]

08 SVT JA DIABETES [1,09Mt, pdf]

09 ELINTAVAT JA LIHAVUUS (TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN) [597kt, pdf]

10 TOIMINTAKYKY [542kt, pdf]

11 TULES [504kt, pdf]

12 SYÖPÄ [151kt, pdf]

13 RUOAN KÄYTTÖ JA RAVINNON SAANTI [444kt, pdf]

14 TUTKIMUSSUUNNITELMIIN LIITTYVÄT LABORATORIOMÄÄRITYKSET [390kt, pdf]

15 MUUT TUTKIMUKSET [790kt, pdf]

16 THL BIOPANKKI -TUTKIMUKSET [158kt, pdf]


[31.8.2016 | Harri Rissanen]

Miehiä pihatöissä
Kuva: Mikko Pekkarinen, THLLinkkejä:

THL

Terveys 2000

UKK-instituutti

Courage