Terveys 2011 | ajankohtaista

Perustulosraportti | 01/2013

Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosraportti Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 on ilmestynyt. Julkaisu löytyy internetistä osoitteesta:
http://www.julkari.fi/handle/10024/90832 (Julkari)

Julkaisun voi myös ostaa THL:n kirjakaupasta:

Julkistamistilaisuus | 11/2012

TERVEYS 2011 -TUTKIMUKSEN PERUSTULOSTEN JULKISTAMISTILAISUUS 21.11.2012


Tilaisuudessa esitellään lyhyesti tuoreita tietoja Suomen aikuisväestön terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, palvelutarpeista ja niiden tyydyttymisestä sekä näissä tapahtuneista muutoksista vuodesta 2000 vuoteen 2011. Lisäksi esitellään tuloksia väestöryhmien välisistä terveys- ja hyvinvointieroista.

AIKA: Keskiviikko 21.11.2012 klo 12.45 - 14.00

PUHEENJOHTAJA: Ylijohtaja Marja Vaarama

OHJELMA:

12.45 | Avaus
→ Pääjohtaja Pekka Puska, THL

12.50 | Tulosten merkitys sosiaali- ja terveyspolitiikalle
→ Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

13.00 | Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset
→ Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

13.10 | Tärkeimpiä tuloksia eräiltä osa-alueilta

  • Mielenterveys | Ylilääkäri Jaana Suvisaari, THL
  • Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet | Tutkimusprofessori Eira Viikari-Juntura, TTL
  • Toimintakyky | Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL
  • Terveyspalvelut ja kuntoutus | Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL
  • Väestöryhmien väliset erot | Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

13.45 | Keskustelu

Tilaisuutta voi seurata Internetissä sekä tilaisuuden aikana että sen jälkeen.

Käytä Windows ja Internet Explorer -selainta.
Mikäli et saa videota näkymään, niin salli ActiveX komponentit selaimen ylälaidasta.

Lisätietoa: Seppo Koskinen, Tomi Mäkinen, Noora Ristiluoma ja Ulla Laitinen
(sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi)


Yhteistyökumppanit Terveys 2011 -tutkimuksessa:

Yhteistyökumppanit

Arvonta | 06/2012

Kyselyihin vastanneiden kesken arvonta.

Terveys 2011 -tutkimuksen Terveyskyselyyn ja Nuorten terveyskyselyyn vastanneiden kesken on suoritettu arvonta. Arvonta suoritettiin 29.6.2012 ja voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti. Paljon onnea voittajille ja suuri kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Aurinkoisin terveisin, Terveys 2011 -tutkimuksen henkilöstö

Kotilääkäri | 11/2011

Aarno Kotro, kolumni: Joskus arpa osuu kohdalle

Joskus arpa osuu kohdalle. Ei, en voittanut rahaa...

Linkki artikkeliin

Studio55 | 25.9.2011

Tutkimuksen yllätystulos: Tämä osa kansasta on parhaassa kunnossa

Suomalaisten fyysinen kunto vaihtelee paljon eri ikäryhmien välillä. UKK-instituutissa käynnissä olevan tutkimuksen mukaan rapakunto uhkaa eniten nuoria, kun taas seniorikansalaisia on puraissut kuntoilukärpänen.

Väestöstä nuorten kunto on huonontunut eniten. Iäkkäät ihmiset puolestaan liikkuvat tällä hetkellä enemmän kuin työikäiset ja nuoret, tutkija Marjo Rinne UKK-instituutista kertoo.

Linkki artikkeliin

Pohjalainen | 20.9.2011

Suomalaisten ikääntymistä ja terveyttä tutkitaan taas

Tutkimus on jatkoa kymmenen vuotta sitten tehdylle Terveys 2000 -tutkimukselle. Tuolloin tutkittavana olleet 10000 suomalaista on nyt kutsuttu uudelleen samankaltaiseen tutkimukseen.

Linkki artikkeliin

Outokummun Seutu | 8.9.2011

Kalevi Makkonen lähti mielellään mukaan terveystutkimukseen

Kylylahdessa asuva Kalevi Makkonen osallistui kansalliseen terveystutkimukseen jo kymmenen vuotta sitten. Tällä viikolla oli vuorossa Polvijärvellä niin sanottu seurantatutkimus nimeltään Terveys 2011.

Linkki artikkeliin

Iltasanomat | 10.8.2011

Rikas voi selvitä sydäninfarktista paremmin kuin köyhä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo selvittää, millä tolalla suomalaisten terveys todella on.

Esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, jos asiaa mitataan lääkkeiden käytön ja eläköitymisen yleistymisenä - Asiantuntijat kuitenkin toppuuttelevat, että lääkkeiden ja eläköitymisen yleistyminen johtuu pikemminkin siitä, että masennus ilmiönä tunnistetaan ja siihen reagoidaan toisella tavalla kuin aiemmin, sanoo THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen.

Linkki artikkeliin

Ruokatieto | 9.8.2011

Terveys 2011 -tutkimus selvittää 10 000 suomalaisen ruokailua ja elintapoja

Syksyn aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uusii Terveys-tutkimuksen, joka tehtiin edellisen kerran vuonna 2000. Tutkimuksen perustulokset julkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Tulosten perusteella arvioidaan suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan onnistumista kymmenen vuoden aikana ja päätellään miten terveyden edistämistä on tehokasta jatkaa.

Linkki artikkeliin

YLE | 4.8.2011

Ainutlaatuinen tutkimus selvittää tuhansien terveydentilan

Terveys 2011 kerää poikkeuksellisen kattavasti tietoa suomalaisten terveydentilasta. Tutkimukseen on kutsuttu kaikkiaan 10 000 ihmistä ympäri Suomea. Hoiva-alan ammattilaiset harjoittelivat massaterveystarkastuksia torstaina Helsingissä.

Linkki artikkeliin

Lehdistötiedote THL | 5.8.2011

Terveys 2011 -tutkimus selvittää 10 000 suomalaisen teveydentilaa ja toimintakykyä

Väestön ikääntyminen asettaa vakavia haasteita muun muassa palvelujärjestelmälle ja työelämälle, väestöryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat suuret ja osin kasvamassa, ja monet tärkeät kansanterveysongelmat heikentävät suomalaisten hyvinvointia. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää ajantasaista, monipuolista tietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niiden kehityksestä ja syistä. Näin toteaa tutkimusprofessori Seppo Koskinen THL:stä. Nyt alkava Terveys 2011 -tutkimus selvittää näitä asioita.

Terveys 2011 on valtakunnallinen seuranta- ja poikkileikkaustutkimus, joka perustuu kymmenen vuotta sitten toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen. Tutkimus tehdään yhteistyössä mm. KELAn, Sosiaali- ja terveysministeriön ja UKK-instituutin sekä kuntien kanssa.Tutkimukseen sisältyy laaja ja monipuolinen terveystarkastus, haastatteluita ja kyselylomakkeita. Terveystarkastukseen kutsutaan kaikki samat henkilöt, jotka kutsuttiin aiempaan Terveys 2000 -tutkimukseen sekä uutena ryhmänä lähes 500 iältään 18-28-vuotiasta nuorta aikuista: yhteensä noin 10 000 henkilöä. Lisäksi lähetetään posti- tai nettikysely 1500:lle 18-28-vuotiaalle.

Terveystarkastuksessa tutkittaville tehdään terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia ja laboratoriokokeita. Haastatteluilla ja kyselyillä kartoitetaan tutkittavan terveydentilaa ja sairauksia, lääkkeiden ja terveyspalvelujen käyttöä, elintapoja, elinympäristöä, toimintakykyä, työtä ja työkykyä, elämänlaatua sekä avuntarvetta. Lisäksi tehdään mielenterveyshaastattelu. Osalle tutkittavista tehdään myös suun terveyden tutkimus. Terveys 2011 -tutkimuksen osana tehdään myös eurooppalainen Courage-ikääntymistutkimus sekä liikuntatutkimus, josta vastaa UKK-instituutti.

Tavoitteena ajankohtaiset tiedot väestön terveydestä ja hyvinvoinnista

"Tutkimustulokset luovat hyvät edellytykset sille, että onnistumme tähänastista paremmin muun muassa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja suomalaisten lihavuuden yleistymistä, edistämään suomalaisten toimintakyvyä ja työkykyä sekä terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvon toteutumista. Tulokset auttavat myös arvioimaan suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan onnistumista kymmenen viime vuoden aikana", tutkimuksen kenttäpäällikkö Tomi Mäkinen kertoo.

Terveys 2011 -tutkimus tuottaa ajankohtaiset tiedot suomalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tämä on tärkeää, koska elinympäristö, olosuhteet ja yhteiskunta - ja niiden myötä kansalaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi - muuttuvat nopeasti. Seurantatutkimus selvittää, mitkä ympäristötekijät ja yksilöiden ominaisuudet ennakoivat terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin myönteistä kehitystä.

Tutkimus alkaa elokuussa ja päättyy joulukuun lopussa. Tutkimuksen perustulokset julkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tutustu tutkimuksen esitteeseen →


Tutkimukseen osallistuvat:

Logot

Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, UKK-instituutti, Eläketurvakeskus, Finanssialan keskusliitto, Suomen Akatemia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.


Kuva sivulla ajankohtaista

Kuva: Mikko Pekkarinen, THLLinkkejä:

THL

Terveys 2000

UKK-instituutti

Courage