Terveys 2011 | tavoitteet

Terveys 2011 -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa väestön terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista.

Terveys 2011

  • tutkii terveyden ja toimintakyvyn muutoksia ennustavia tekijöitä koko suomalaisessa aikuisväestössä ja yksittäisillä henkilöillä
  • saa tietojen avulla suuntaviivoja terveys- ja sosiaalipolitiikan suunnittelua ja arviointia varten
  • selvittää väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja sekä niiden syitä
  • tutkii palvelujen ja sosiaaliturvan käyttöä, tarvetta ja tyydyttymistä ja luo siten perustaa koko sosiaaliturvan kehittämiselle

Edellä mainittuihin tekijöihin vaikuttamalla voidaan parantaa väestön hyvinvointia sekä lisätä alle 70-vuotiaiden työkykyistä sekä vanhusten toimintakykyistä elinaikaa. Erityispainopisteinä ovat terveyteen, toimintakykyyn sekä hyvinvoinnin kehitykseen vaikuttavat tekijät ja niiden muutokset sekä kehitysnäkymät, joita tutkitaan vertaamalla tuloksia aikaisempiin, etenkin Terveys 2000- ja Mini-Suomi -tutkimuksiin.

Lisäksi tutkitaan kansanterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien toimien vaikutuksia.

Iäkäs mies ja kävelykeppi
Kuva: Riitta Nieminen, THL


Ajankohtaista

15.10.2012
» Tutkimussuunnitelmat päivitetty.

13.09.2012
» Tutkimuksessa käytetyt lomakkeet lisätty www-sivuille.

29.6.2012
» Kyselyihin vastanneiden kesken arvottu... (→ Lue lisää)

17.1.2012
» Täydentävä tiedonkeruu
käynnistynyt 16.1.2012 viidellä paikkakkunnalla.
(Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu ja Turku)

21.12.2011
» Kenttätutkimus päättyi
joulukuussa 2011.Linkkejä:

THL

Terveys 2000

UKK-instituutti

Courage