Terveys 2011 | mitä tutkitaan?

Terveys 2011 -tutkimus sisältää

  • laajan terveystarkastuksen
  • haastattelun
  • kyselylomakkeita
  • osa tutkittavista kuuluu myös erilliseen COURAGE-, liikunta-, ravinto- tai migreenitutkimukseen

Terveystarkastuksessa tutkittavilta otetaan verinäytteet sekä suoritetaan mittauksia (EKG, verenpaine, hammastarkastus, näkö ja kuulo)

Haastattelulla kartoitetaan tutkittavan tärkeimmät taustatiedot, tiedot terveydentilasta ja sairauksista sekä lääkkeiden käytöstä, terveyspalvelujen käytöstä, elintavoista, elinympäristöstä, toimintakyvystä, työstä ja työkyvystä, elämän laadusta sekä avuntarpeesta ja kuntotuksesta. Lisäksi tehdään erillinen CIDI-mielenterveyshaastattelu.

Kyselylomakkein selvitetään esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelinten oireita, atopia- ja allergiaoireita, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, työssä jaksamista sekä infektioihin ja rokotuksiin liittyviä asioita. Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat) tutkitaan pelkästään posti-/verkkokyselyn avulla.

Verenpaineen mittausta
Kuva: Riitta Nieminen, THL

Eurooppalainen ikääntymisen yhteistyötutkimus (Courage)

Ajankohtaista

15.10.2012
» Tutkimussuunnitelmat päivitetty.

13.09.2012
» Tutkimuksessa käytetyt lomakkeet lisätty www-sivuille.

29.6.2012
» Kyselyihin vastanneiden kesken arvottu... (→ Lue lisää)

17.1.2012
» Täydentävä tiedonkeruu
käynnistynyt 16.1.2012 viidellä paikkakkunnalla.
(Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu ja Turku)

21.12.2011
» Kenttätutkimus päättyi
joulukuussa 2011.


Linkkejä:

THL

Terveys 2000

UKK-instituutti

Courage